Varmt välkommen till LifeGene!


LifeGene är ett unikt projekt som är till för att förbättra kunskapen om hur våra gener, vår omgivning och vårt sätt att leva påverkar vår hälsa. Du kan läsa mer om projektet på hemsidan LifeGene.

Webbenkäten är nu avslutad och går inte längre att svara på..